główna zawartość
artykuł nr 1

Sołectwo Tolów

Sołectwo Tolów - pow. 243 ha

- obejmuje wsie: Tolów, Ładawy

Sołtys Sołectwa Tolów - Henryk Lubczyński

Skład Rady Sołeckiej 

1. Donata Majtczak

2. Aleksandra Leszczyńska

3. Jarosław Powłoka