Sołectwo Tolów

Sołectwo Tolów - pow. 243 ha

- obejmuje wsie: Tolów, Ładawy

Sołtys Sołectwa Tolów - Henryk Lubczyński

Skład Rady Sołeckiej

1. Wioletta Paciorek

2. Anna Powłoka

3. Adam Ratajczyk