WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 LISTOPADA 2011 R.

Załączniki
Treść wniosku   98.311 KB

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego

Załączniki
Treść zgłoszenia   41.500 KB

Zgłoszenie zamiaru głosowania przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille a

Załączniki
Druk zgłoszenia   32.000 KB

Wniosek o dopisanie wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

Załączniki
Treść wniosku   31.500 KB

Informacja Wójta Gminy Świnice Warckie dla wyborców niepełnosprawnych o wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Załączniki
Treść informacji   39.000 KB

Informacja Państwowej Kmisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Załączniki
Treść informacji   1.612 MB

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 29 sierpnia 2011 r. o obwodach głosowania

Załączniki
Obwieszczenie o obwodach głosowania   39.000 KB