główna zawartość
artykuł nr 1

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIAW WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATURZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 LISTOPADA 2011 R.

Załączniki:
Treść wniosku 98 KB
artykuł nr 2

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego

Załączniki:
Treść zgłoszenia 42 KB
artykuł nr 3

Zgłoszenie zamiaru głosowania przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille a

Załączniki:
Druk zgłoszenia 32 KB
artykuł nr 4

Wniosek o dopisanie wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

Załączniki:
Treść wniosku 32 KB
artykuł nr 5

Informacja Wójta Gminy Świnice Warckie dla wyborców niepełnosprawnych o wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Załączniki:
Treść informacji 39 KB