główna zawartość
artykuł nr 1

Podział Gminy Świnice Warckie na stałe obwody głosowania