główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Wójta Gminy Świnice Warckie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczychw celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 180/2014 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 9 maja 2014 r.

 w sprawie wygaśnięcia członkowstwa w obwodowej komisji wyborczej

 

Załączniki:
Treść zarządzenia 85 KB
Treść zarządzenia 141 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 15 kwietnia 2014 r. o obwodach głosowania

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.[1]) podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach, granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, o lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o siedzibie obwodowej komisji wyborczej wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i poz. 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i poz. 180.
Załączniki:
Treść obwieszczenia 130 KB