Wyniki z wyborów Wójta Gminy Świnice Warckie

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Świnicach Warckich z dnia 17 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach wójta Gminy Świnice Warckie w dniu 30 listopada 2014 r.

Uchwała
Gminnej Komisji Wyborczej w Świnicach Warckich
z dnia 17 listopada 2014 r.
o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach wójta Gminy Świnice Warckie
w dniu 30 listopada 2014 r.
Na podstawie art. 473 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1]) Gminna Komisja Wyborcza w Świnicach Warckich stwierdza, co następuje:
§ 1. 1. W wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. żaden z 3 (trzech) kandydatów nie został wybrany na wójta Gminy Świnice Warckie, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
2. W dniu 30 listopada 2014 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów.
3. Kandydatami na wójta w ponownym głosowaniu są:

1) OLCZYK Agnieszka Bogumiła
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
2) PRÓCHNIEWICZ Krzysztof Andrzej
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL

4. Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 7.00 do 21.00 w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 16 listopada 2014 r.
§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na obszarze Gminy.
2. Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni wójt Gminy Świnice Warckie.
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
w Świnicach Warckich
Kazimierz Edmund Kolenda


[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i Nr 1072.

Wyniki z wyborów Wójta Gminy Świnice Warckie

Załączniki
Protokół wyników   181.317 KB

Wyniki wyborów do Rady Gminy Świnice Warckie

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Świnicach Warckich z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Świnice Warckie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Załączniki
Treść obwieszczenia   175.057 KB

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Świnicach Warckich z dnia 22 października 2014 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Świnice Warckie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Załączniki
Treść obwieszczenia   157.110 KB

UCHWAŁA Gminnej Komisji Wyborczej w Świnicach Warckich z dnia 22 października 2014 roku w sprawie sprostowania protokołów rejestracji list kandydatów

Załączniki
Treść uchwały   245.382 KB

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Świnicach Warckich z dnia 20 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 20.10.2014 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Świnice Warckie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Załączniki
Treść informacji   199.640 KB

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 8 października 2014 r.

Informacja o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej

Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej Świnicach Warckich

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych

Na podstawie art. 114 Kodeksu wyborczego Wójt Gminy Świnice Warcie podaje do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umeszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych:

Bielawy - sołecka tablica ogłoszeń

Chorzepin - sołecka tablica ogłoszeń

Chwalborzyce - sołecka tablica ogłoszeń

Drozdów - sołecka tablica ogłoszeń

Głogowiec - sołecka tablica ogłoszeń

Grodzisko - sołecka tablica ogłoszeń

Gusin - sołecka tablica ogłoszeń

Kaznów - sołecka tablica ogłoszeń

Kosew - sołecka tablica ogłoszeń

Kozanki Podleśne - sołecka tablica ogłoszeń

Kraski - sołecka tablica ogłoszeń

Parski - sołecka tablica ogłoszeń

Piaski - sołecka tablica ogłoszeń

Podłęże - sołecka tablica ogłoszeń

Rogów - sołecka tablica ogłoszeń

Świnice Warckie - sołecka tablica ogłoszeń, słub ogłoszeniowy przy ul. Kościuszki

Świnice Warckie-Kolonia - sołecka tablica ogłoszeniowa

Stemplew - sołecka tablica ogłoszeniowa

Tolów - sołecka tablica ogłoszeniowa

Władysławów - sołecka tablica ogłoszeniowa

Wola Świniecka - sołecka tablica ogłoszeniowa

Zbylczyce - sołecka tablica ogłoszeniowa

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 29 sierpnia 2014 r.