główna zawartość
artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2016 rok