główna zawartość
artykuł nr 1

OSTANOWIENIE NR 555/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

artykuł nr 2

POSTANOWIENIE NR 554/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Świnice Warckie

artykuł nr 3

Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 16 września 2019 r.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 19 września 2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 1,
- Nr 2, w liczbie 2,
- Nr 3, w liczbie 3,
- Nr 4, w liczbie 1.

artykuł nr 4

Komunikat w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych

KOMISARZ WYBORCZY W ŁODZI I
KOMISARZ WYBORCZY W ŁODZI II


informuje, że na podstawie art. 13a § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) każdy zainteresowany wyborca może przedłożyć na piśmie na co najmniej 55 dni przed dniem wyborów tj. do dnia 19 sierpnia 2019 r. propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych, w tym siedzib lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Wnioski należy składać Komisarzom Wyborczym w Łodzi w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.

Komisarz Wyborczy w Łodzi I
(-) Joanna Pieńkowska
Komisarz Wyborczy w Łodzi II
(-) Katarzyna Marat

artykuł nr 5

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Na podstawie art. 114 Kodeksu wyborczego Wójt Gminy Świnice Warcie podaje do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych:

Bielawy - sołecka tablica ogłoszeń

Chorzepin - sołecka tablica ogłoszeń

Chwalborzyce - sołecka tablica ogłoszeń

Drozdów - sołecka tablica ogłoszeń

Głogowiec - sołecka tablica ogłoszeń

Grodzisko - sołecka tablica ogłoszeń

Gusin - sołecka tablica ogłoszeń

Kaznów - sołecka tablica ogłoszeń

Kosew - sołecka tablica ogłoszeń

Kozanki Podleśne - sołecka tablica ogłoszeń

Kraski - sołecka tablica ogłoszeń

Parski - sołecka tablica ogłoszeń

Piaski - sołecka tablica ogłoszeń

Podłęże - sołecka tablica ogłoszeń

Rogów - sołecka tablica ogłoszeń

Świnice Warckie - sołecka tablica ogłoszeń, słup ogłoszeniowy przy ul. Kościuszki

Świnice Warckie-Kolonia - sołecka tablica ogłoszeniowa

Stemplew - sołecka tablica ogłoszeniowa

Tolów - sołecka tablica ogłoszeniowa

Władysławów - sołecka tablica ogłoszeniowa

Wola Świniecka - sołecka tablica ogłoszeniowa

Zbylczyce - sołecka tablica ogłoszeniowa