główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 11 stycznia 2021 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Świnice Warckie przeprowadzonych w dniu 10 stycznia 2021 r.

artykuł nr 2

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Świnicach Warckich z dnia 08 grudnia 2020 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Świnice Warckie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 11

artykuł nr 3

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Świnicach Warckich z dnia 08 grudnia 2020 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Świnice Warckie zarządzonych na dzień 10 stycznia 2021 r.

artykuł nr 4

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Świnicach Warckich z dnia 08 grudnia 2020 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Świnice Warckie zarządzonych na dzień 10 stycznia 2021 r.

artykuł nr 5

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Świnicach Warckich

INFORMACJA

Gminnej Komisji Wyborczej w Świnicach Warckich

 

Na podstawie art. 178 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) podaje się do publicznej wiadomości skład Gminnej Komisji Wyborczej w Świnicach Warckich:

Przewodniczący:

 

Krzysztof Andrzej Próchniewicz

 

Zastępca Przewodniczącego:

Henryk Orzechowski

 

Członkowie:

 

Ewa Anna Krawczyk

Katarzyna Maria Rogala

Malwina Skwarka

Ryszard Adam Śmigiel

Krzysztof Stanisław Tutak

Krzysztof Wróblewski

Agnieszka Ewa Zawadzka

 

Siedziba Komisji: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 8, tel. 63 2881 058, fax. 63 2881 174.

Dyżury Komisji: w dniach 02.12.2020 r., 03.122020 r., 04.12.2020 r. – od godz. 10.00 do 11.00. W dniu 07.12.2020 r. od godziny 21.00 do 24.00.

 

  Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

  (-) Krzysztof Andrzej Próchniewicz