Rejestr petycji

Petycja nr OOG.152.1.2015

Data złożenia: 30 listopada 2015 r.

Treść petycji: .pdf

Podmiot wnoszący petycję:

Wnioskodawca:

Dr Bogusław J. Feder

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości

Fundacja

ul. Orzeszkowej 2

05-827 Grodziska Mazowiecki

Współwnioskodawca:

Szulc-Efekt sp. zoo

KRS: 0000059459

ul. Poligonowa 1

Przebieg postępowania: rozstrzygnięto

Przewidywany termin załatwienia: 07.12.2015 r.

Sposób załatwienia petycji: odpowiedź z dnia 7.12.2015 r .pdf


Dostępne podkategorie:
2015
2016
2017
2018
2019