główna zawartość
artykuł nr 1

Rejestr petycji

Petycja nr OOG.152.1.2016

Data złożenia: 22.03.2016 r.

Treść petycji: .pdf

Podmiot wnoszący petycję:

Wnioskodawca:

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

Przebieg postępowania: przekazano do rozpatrzenia

Przewidywany termin załatwienia: 22.04.2016 r.

Sposób załatwienia petycji: .pdf

 

Petycja nr OOG.152.2.2016

Data złożenia: 23.03.2016 r.

Treść petycji: .pdf

Podmiot wnoszący petycję:

Współwnioskodawca:

Szulc-Efekt sp zoo 

KRS: 0000059459

ul. Poligonowa 1

Współwnioskodawca:

Organizator konkursu „Podwórko NIVEA”

GPD Agency Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Okrężna 36, 02-916 Warszawa

KRS: 0000527454

Przebieg postępowania: przekazano do rozpatrzenia

Przewidywany termin załatwienia: 22.04.2016 r.

Sposób załatwienia petycji: .pdf

 

Petycja nr OOG.152.3.2016

Data złożenia: 15.04.2016 r.

Treść petycji: .pdf

Podmiot wnoszący petycję:

Wnioskodawca:

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

Przebieg postępowania: przekazano do rozpatrzenia

Przewidywany termin załatwienia: 13.05.2016 r.

Sposób załatwienia petycji: .pdf

 

Petycja nr OOG.152.4.2016

Data złożenia: 18.04.2016 r.

Treść petycji: .pdf

Podmiot wnoszący petycję:

Wnioskodawca:

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

Przebieg postępowania: przekazano do rozpatrzenia

Przewidywany termin załatwienia: 13.05.2016 r.

Sposób załatwienia petycji: .pdf

Petycja nr OOG.152.5.2016

Data złożenia: 28.09.2016 r.

Treść petycji:.pdf

Podmiot wnoszący petycję:

Wnioskodawca:

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

nr KRS: 0000059459

Przebieg postępowania: przekazano do rozpatrzenia

Przewidywany termin załatwienia: 17.10.2016 r.

Sposób załatwienia petycji:.pdf

Dostępne kategorie:
2015
2016
2017
2018
2019