główna zawartość
artykuł nr 1

Rejestr petycji

Petycja nr OOG.152.1.2017

Data złożenia: 06.07.2017 r.

Podmiot wnoszący petycję:

Wnioskodawca:

1. Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

2. WESTRAND M. Szatkowski. Sp. J 

ul. Kłobucka 13

02-699 Warszawa

www.dezodoryzacja.pl 

tel. 22 - 847 89 84 tel. kom. 603-856-771

Siedziba:

Blacharska 1/165

02-660 Warszawa

KRS: 0000345672

Przebieg postępowania: przekazano do rozpatrzenia

Przewidywany termin załatwienia: 21.07.2017r.

 

Petycja nr OOG.152.2.2017

Data złożenia: 10.07.2017 r.

Podmiot wnoszący petycję:

Wnioskodawca:

1. Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln 

www.gmina.pl    www.samorzad.pl 

Współwnioskodawca:

Wiarygodna Firma sp. z o.o.

Strzelecki 25, 50-224 Wrocław, 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, 

VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000451075, NIP 8982202760, 

REGON 022079711 Kapitał zakładowy: 212.000 zł

Przebieg postępowania: przekazano do rozpatrzenia

Przewidywany termin załatwienia: 28.08.2017r.

Sposób załatwienia petycji:.pdf

Petycja nr OOG.152.3.2017

Data złożenia: 04.09.2017 r. 

Treść petycji: .pdf

Podmiot wnoszący petycję: 

Wnioskodawca:

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

Przebieg postępowania: przekazano do rozpatrzenia

Przewidywany termin załatwienia: 05.09.2017 r.

Sposób załatwienia petycji: przekazano Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnemu w Świnicach Warckich

Dostępne kategorie:
2015
2016
2017
2018
2019