główna zawartość
artykuł nr 1

Rejestr petycji

Petycja nr OOG.152.1.2018

Data złożenia: 13.09.2018 r. 

Treść petycji: .pdf

Podmiot wnoszący petycję: 

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu: Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

S4E S.A.ul. Samuela Lindego 1C 30-148 Kraków

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym 

dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000034998, 

NIP: 676-21-80-819, REGON: 356267368

Przebieg postępowania: przekazano do rozpatrzenia

Przewidywany termin załatwienia: 15.10.2018 r.

Sposób załatwienia petycji: .pdf

 

Petycja nr OOG.152.2.2018

Data złożenia: 20.09.2018 r. 

Treść petycji: .pdf

Podmiot wnoszący petycję: 

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu: Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

Przebieg postępowania: przekazano do rozpatrzenia

Przewidywany termin załatwienia: 28.09.2018 r.

Sposób załatwienia petycji: .pdf 

 

Petycja nr OOG.152.3.2018

Data złożenia: 07.11.2018 r. 

Treść petycji: pdf

Podmiot wnoszący petycję: 

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu: Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

Przebieg postępowania: przekazano do rozpatrzenia

Przewidywany termin załatwienia: 07.12.2018 r.

Sposób załatwienia petycji: 

Dostępne kategorie:
2015
2016
2017
2018
2019