główna zawartość
artykuł nr 1

Rejestr petycji

Petycja nr KO.152.5.2019

Data złożenia: 11.07.2019 r.

Treść petycji.pdf

Podmiot wnoszący petycję:

Wnioskodawca/Petycjodawca:

Szulc-Efekt sp. z o.o

Prezes Zarządu: Adam Szulc

KRS: 0000059459

04-051 Warszawa

ul. Poligonowa 1

Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln

www.gmina.pl

Przebieg postępowania: przekazano do rozpatrzenia

Przewidywany termin załatwienia: 26.07.2019 r.

Sposób załatwienia petycji: 

 

Petycja nr KO.152.1.2019

Data złożenia: 08.03.2019 r.

Treść petycji: .pdf

Podmiot wnoszący petycję

Współwnioskodawca/Petycjodawca*:

Szulc-Efekt sp zoo 

Prezes Zarządu:  Adam Szulc 

KRS: 0000059459

04-051 Warszawa

ul. Poligonowa 1

Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln

www.gmina.pl    

Współwnioskodawca:

Organizator konkursu „Podwórko Talentów NIVEA”

Xs - Events Sp. z o. o. Sp. k 

ul. Okrężna 36, 

02-916 Warszawa

Przebieg postępowania: przekazano do rozpatrzenia

Przewidywany termin załatwienia: 16.03.2019 r.

Sposób załatwienia petycji: .pdf

Petycja nr KO.152.2.2019

Data złożenia: 25.03.2019 r.

Treść petycji: .pdf

Podmiot wnoszący petycję:

Wnioskodawca: 

Dr Bogusław J. Feder

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości

Fundacja

ul. Orzeszkowej 2

05-827 Grodzisk Mazowiecki

KRS: 0000318482

Współwnioskodawca: 

Szulc-Efekt sp zoo 

Prezes Zarządu:

Adam Szulc 

KRS: 0000059459

ul. Poligonowa 1

tel. (22) 673-62-12

608-318-418

603-158-914

Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln

www.gmina.pl    www.samorzad.pl 

Przebieg postępowania: przekazano do rozpatrzenia

Przewidywany termin załatwienia: 02.04.2019 r.

Sposób załatwienia petycji: .pdf

Petycja nr KO.152.3.2019

Data złożenia: 31.05.2019 r.

Treść petycji: .pdf

Podmiot wnoszący petycję:

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu: Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

Przebieg postępowania: przekazano do rozpatrzenia

Przewidywany termin załatwienia: 04.06.2019 r.

Sposób załatwienia petycji: .pdf

 

Petycja nr KO.152.6.2019

Data złożenia: 23.09.2019 r.

Treść petycji: .pdf

Podmiot wnoszący petycję:

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu: Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

Przebieg postępowania: przekazano do rozpatrzenia

Przewidywany termin załatwienia: 23.10.2019 r.

Sposób załatwienia petycji: 

 

Petycja nr KO.152.7.2019

Data złożenia: 15.10.2019 r.

Treść petycji: FROB_Wniosek_i_Petycja_do_JST_14_pazdziernika_2019.pdf

Podmiot wnoszący petycję:

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13

00-412 Warszawa

Przebieg postępowania: przekazano do rozpatrzenia

Przewidywany termin załatwienia: 15.11.2019 r.

Sposób załatwienia petycji: .pdf

 

Petycja nr KO.152.8.2019

Data złożenia: 23.10.2019 r.

Treść petycji: .pdf

Podmiot wnoszący petycję:

Osoba Prawna 

Szulc-Efekt sp zoo 

Prezes Zarządu Adam Szulc

KRS: 0000059459

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Przebieg postępowania: przekazano do rozpatrzenia

Przewidywany termin załatwienia: 24.10.2019 r.

Sposób załatwienia petycji: Przekazano Dyrektorom Szkół Podstawowych i Kierownikom świetlic wiejskich

Dostępne kategorie:
2015
2016
2017
2018
2019