Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 808

1. Data: 2015-03-02 10:18
Dział: Prawo Lokalne > Gospodarka komunalna
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu Nr 1/2015 stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2015 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości będącej własnością Gminy Świnice Warckie położonej w obrębie Świnice Osiedle stanowiącej część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 104 o powierzchni 0,0912 ha w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat.
Wykonanie: Mariola Czochara

powrót