Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 811

1. Data: 2015-03-17 13:30
Dział: Prawo Lokalne > Gospodarka komunalna
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o podaniu do publicznej wiadomości Wykazu Nr 2/2015 stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2015 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej będącej własnością Gminy Świnice Warckie położonej w obrębie Podłęże stanowiącej działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 166, 238 o powierzchni ogólnej 1,5727 ha w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
Wykonanie: Mariola Czochara

powrót