Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 1025

1. Data: 2017-10-02 13:52
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla dróg gminnych o nr 104453E,nr 104454E i nr 104472E
Wykonanie: Mariola Czochara

powrót