Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 741

1. Data: 2014-08-27 10:07
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE
Wykonanie: Mariola Czochara
2. Data: 2014-08-27 10:06
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE
Wykonanie: Mariola Czochara

powrót