Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 843

1. Data: 2015-07-07 15:11
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla zadania pn.: Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świnicach Warckich.
Wykonanie: Mariola Czochara
2. Data: 2015-07-07 15:06
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla zadania pn.: Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świnicach Warckich.
Wykonanie: Mariola Czochara

powrót