Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 929

1. Data: 2016-08-22 13:23
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świnice Warckie w 2016 roku.
Wykonanie: Mariola Czochara

powrót