Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 930

1. Data: 2016-09-02 14:03
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Świnice Warckie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: opracowanie map do celów projektowych pod budowę dróg gminnych o nr 104472E,nr 104453E i nr 104454E
Wykonanie: Mariola Czochara
2. Data: 2016-09-02 14:03
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Świnice Warckie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: opracowanie map do celów projektowych pod budowę dróg gminnych o nr 104472E,nr 104453E i nr 104454E
Wykonanie: Mariola Czochara
3. Data: 2016-09-02 14:02
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Wójt Gminy Świnice Warckie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: opracowanie map do celów projektowych pod budowę dróg gminnych o nr 104472E,nr 104453E i nr 104454E
Wykonanie: Mariola Czochara
4. Data: 2016-09-02 14:02
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Świnice Warckie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: opracowanie map do celów projektowych pod budowę dróg gminnych o nr 104472E,nr 104453E i nr 104454E
Wykonanie: Mariola Czochara

powrót