Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 933

1. Data: 2016-09-15 09:10
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na realizację zadania: opracowanie map do celów projektowych pod budowę dróg gminnych o nr 104472E,nr 104453E i nr 104454E
Wykonanie: Mariola Czochara
2. Data: 2016-09-15 09:07
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na realizację zadania: opracowanie map do celów projektowych pod budowę dróg gminnych o nr 104472E,nr 104453E i nr 104454E
Wykonanie: Mariola Czochara

powrót