Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 981

1. Data: 2017-03-06 13:26
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Za pytanie ofertowe na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania Przebudowa drogi gminnej nr 104481E
Wykonanie: Mariola Czochara
2. Data: 2017-03-06 13:16
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Za pytanie ofertowe na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania Przebudowa drogi gminnej nr 104481E
Wykonanie: Mariola Czochara
3. Data: 2017-03-06 13:15
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Za pytanie ofertowe na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania Przebudowa drogi gminnej nr 104481E
Wykonanie: Mariola Czochara
4. Data: 2017-03-06 13:15
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Za pytanie ofertowe na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania Przebudowa drogi gminnej nr 104481E
Wykonanie: Mariola Czochara
5. Data: 2017-03-06 13:13
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Za pytanie ofertowe na ?Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego? nad realizacją zadania ?Przebudowa drogi gminnej nr 104481E?
Wykonanie: Mariola Czochara

powrót