Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 982

1. Data: 2017-03-06 13:28
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania Przebudowa dróg gminnych nr 104459E i 104467E Etap I przebudowa drogi nr 104467E
Wykonanie: Mariola Czochara
2. Data: 2017-03-06 13:22
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania Przebudowa dróg gminnych nr 104459E i 104467E Etap I przebudowa drogi nr 104467E
Wykonanie: Mariola Czochara
3. Data: 2017-03-06 13:21
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania Przebudowa dróg gminnych nr 104459E i 104467E Etap I przebudowa drogi nr 104467E
Wykonanie: Mariola Czochara
4. Data: 2017-03-06 13:21
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania Przebudowa dróg gminnych nr 104459E i 104467E Etap I przebudowa drogi nr 104467E
Wykonanie: Mariola Czochara
5. Data: 2017-03-06 13:20
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania Przebudowa dróg gminnych nr 104459E i 104467E ? Etap I przebudowa drogi nr 104467E
Wykonanie: Mariola Czochara

powrót