Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 989

1. Data: 2017-03-16 11:09
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z otwarcia ofert na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania Przebudowa drogi gminnej nr 104481E
Wykonanie: Mariola Czochara
2. Data: 2017-03-16 11:08
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Mariola Czochara

powrót