Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 990

1. Data: 2017-03-16 11:12
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z otwarcia ofert na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania Przebudowa dróg gminnych nr 104459E i 104467E Etap I przebudowa drogi nr 104467E
Wykonanie: Mariola Czochara
2. Data: 2017-03-16 11:11
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z otwarcia ofert na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania Przebudowa dróg gminnych nr 104459E i 104467E ? Etap I przebudowa drogi nr 104467E
Wykonanie: Mariola Czochara

powrót