Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 992

1. Data: 2017-03-17 12:30
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania Przebudowa dróg gminnych nr 104459E i 104467E Etap II przebudowa drogi nr 104459E
Wykonanie: Mariola Czochara

powrót