Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 993

1. Data: 2017-03-17 12:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania ?Przebudowa dróg gminnych nr 104459E i 104467E Etap I przebudowa drogi nr 104467E
Wykonanie: Mariola Czochara
2. Data: 2017-03-17 12:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania Przebudowa dróg gminnych nr 104459E i 104467E Etap I przebudowa drogi nr 104467E
Wykonanie: Mariola Czochara

powrót