Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 994

1. Data: 2017-03-17 12:46
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania Przebudowa drogi gminnej nr 104481E
Wykonanie: Mariola Czochara
2. Data: 2017-03-17 12:36
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania Przebudowa drogi gminnej nr 104481E
Wykonanie: Mariola Czochara

powrót