Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 997

1. Data: 2017-03-28 12:37
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zadanie pn.: wykonanie usługi bieżącej naprawy, profilowania oraz wyrównywania żwirowych i żwirowo ? gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2017r.
Wykonanie: Mariola Czochara

powrót