Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 1072

1. Data: 2018-01-16 12:25
Dział: Zamówienia Publiczne > Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2018 roku przez Gminę Świnice Warckie
Wykonanie: Mariola Czochara
2. Data: 2018-01-16 12:21
Dział: Zamówienia Publiczne > Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2018 roku przez Gminę Świnice Warckie
Wykonanie: Mariola Czochara

powrót