Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 1174

1. Data: 2019-01-18 10:32
Dział: Zamówienia Publiczne > Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2019 roku przez Gminę Świnice Warckie
Wykonanie: Mariola Czochara
2. Data: 2019-01-18 10:31
Dział: Zamówienia Publiczne > Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2019 roku przez Gminę Świnice Warckie
Wykonanie: Mariola Czochara

powrót