Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 963

1. Data: 2017-01-20 14:06
Dział: Zamówienia Publiczne > Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2017 roku przez Gminę Świnice Warckie
Wykonanie: Mariola Czochara
2. Data: 2017-01-20 14:05
Dział: Zamówienia Publiczne > Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2017 roku przez Gminę Świnice Warckie
Wykonanie: Mariola Czochara

powrót