Skład osobowy Komisji. Kadencja 2018-2023

Skład osobowy Komisji. Kadencja 2018-2023

  1. Hałasiewicz Mateusz- Przewodniczący Komisji
  2. Daszko Przemysław- Zastępca Przewodniczącego
  3. Jaszczak Stanisław
  4. Stasiak Mirosław
  5. Tutak Krzysztof