główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. organizacyjno-administracyjnych

INFORMACJA

O WYNIKU NABORU

Podinspektor ds. organizacyjno-administracyjnych

(stanowisko pracy)

w Urzędzie Gminy Świnice Warckie

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

została wybrana Pani Beata Siwińska

zamieszkała                         Dąbie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne, oraz wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa z zakresu działania stanowiska, uzyskując najwięcej punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

Świnice Warckie, dnia 28 grudnia 2018 r.

Wójt Gminy

(-) Sylwia Prażnowska