główna zawartość
artykuł nr 1

Skład osobowy komisji. Kadencja 2006-2010.

Skład osobowy komisji. Kadencja 2006-2010.

1. Grażyna Bartczak - Przewodnicząca Komisji

2. Mirosław Stasiak - Zastępca

3. Karol Różalski - członek

4. Maria Pawłowska - członek

5. Kazimierz Mielczarek - członek