główna zawartość
artykuł nr 1

Przewodniczący Rady Gminy Świnice Warckie

 Funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Świnice Warckie

kdencji 2006-2010

pełni Pan Krzysztof Tutak.