główna zawartość
artykuł nr 1

Przewodniczący Rady Gminy Świnice Warckie

Funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Świnice Warckie

kadencji 2018-2023

pełni Pani Halina Jeżak