główna zawartość
artykuł nr 1

Przewodniczący Rady Gminy Świnice Warckie

Funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Świnice Warckie

kadencji 2010 - 2014

pełni Pan Krzysztof Tutak