główna zawartość
artykuł nr 1

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2020

Załączniki:
UCHWAŁA NR XVII/135/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2020 rok502 KB
Sprawozdanie RB NDS za III kwartał 2020 roku160 KB
Sprawozdanie RB 28S za III kwartał 2020 roku1,014 KB
Sprawozdanie RB 27S za III kwartał 2020 roku628 KB
UCHWAŁA NR XVI/131/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 13 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2020 rok621 KB
UCHWAŁA NR XV/129/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2020-2029MB
UCHWAŁA NR XV/128/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2020 rok MB
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie za I półrocze 2020 r.652 KB
Uchwała Nr XIV/127/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2020-2029MB
Uchwała Nr XIV/126/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2020 rokMB
Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2020 roku159 KB
Sprawozdanie Rb-28S za II kwartał 2020 roku979 KB
Sprawozdanie Rb-27S za II kwartał 2020 roku601 KB
Uchwała Nr V/84/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Świnice Warckie z wykonania budżetu za 2019 rokMB
Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2020 roku159 KB
Sprawozdanie Rb-28S za I kwartał 2020 rok944 KB
Sprawozdanie Rb-27S za I kwartał 2020 roku552 KB
INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Świnice Warckie za 2019 rok obejmująca dane wynikające z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 400 KB
Uchwała NR XIII/112/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2020 rokMB
Uchwała NR XII/106/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2020 rokMB
Uchwała NR XII/104/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2020 rokMB
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie za 2019 rok 1,022 KB
Uchwała Nr V/35/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świnice Warckie960 KB
Uchwała Nr X/95/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Świnice Warckie na 2020 rok16 MB
Uchwała Nr 1/2/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 stycznia 2020 r.MB
Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2020-2029MB
Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2020 rok20 MB
Uchwała Nr V/268/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Świnice Warckie na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Świnice Warckie w 2020 roku68 KB
Uchwała Nr V/267/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnice Warckie63 KB