główna zawartość
artykuł nr 1

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2020

Załączniki:
Uchwała Nr XIV/127/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2020-2029MB
Uchwała Nr XIV/126/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2020 rokMB
Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2020 roku159 KB
Sprawozdanie Rb-28S za II kwartał 2020 roku979 KB
Sprawozdanie Rb-27S za II kwartał 2020 roku601 KB
Uchwała Nr V/84/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Świnice Warckie z wykonania budżetu za 2019 rokMB
Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2020 roku159 KB
Sprawozdanie Rb-28S za I kwartał 2020 rok944 KB
Sprawozdanie Rb-27S za I kwartał 2020 roku552 KB
INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Świnice Warckie za 2019 rok obejmująca dane wynikające z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 400 KB
Uchwała NR XIII/112/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2020 rokMB
Uchwała NR XII/106/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2020 rokMB
Uchwała NR XII/104/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2020 rokMB
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie za 2019 rok 1,022 KB
Uchwała Nr V/35/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świnice Warckie960 KB
Uchwała Nr X/95/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Świnice Warckie na 2020 rok16 MB
Uchwała Nr 1/2/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 stycznia 2020 r.MB
Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2020-2029MB
Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2020 rok20 MB
Uchwała Nr V/268/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Świnice Warckie na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Świnice Warckie w 2020 roku68 KB
Uchwała Nr V/267/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnice Warckie63 KB