główna zawartość
artykuł nr 1

Budżet Gminy Świnice Warckie na 2021 rok

Załączniki:
Sprawozdanie Wójta Gminy Świnice Warckie z wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie za I półrocze 2021 rokuMB
Sprawozdanie RB NDS za II kwartał 2021 roku160 KB
Sprawozdanie RB 28S za II kwartał 2021 roku930 KB
Sprawozdanie RD 27 S za II kwartał 2021 roku635 KB
Uchwała Nr V/133/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 czerwca 2021 rokuw sprawie sprostowania oczywistej omyłki zawartej w Uchwale nr V/116/2021 z dnia 4 czerwca 2021 roku66 KB
Uchwała Nr V/116/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 czerwca 2021 rokuw sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Świnice Warckie z wykonania budżetu za 2020 rok109 KB
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Świnice Warckie za 2020 rok obejmująca dane wynikające z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych508 KB
Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2021 r.161 KB
Sprawozdanie Rb-28S za I kwartał 2021 r.900 KB
Sprawozdanie Rb-27S za I kwartał 2021 r.583 KB
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2020 rok oraz informacja o stanie mienia komunalnegoMB
UCHWAŁA NR XX/165/2021 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2021-2028MB
UCHWAŁA NR XX/164/2021 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2021 rok385 KB
UCHWAŁA NR XIX/152/2021 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2021-2028MB
UCHWAŁA NR XIX/151/2021 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2021 rok370 KB
Sprawozdanie Rb-28S za IV kwartał 2020 r.986 KB
Sprawozdanie Rb-27S za IV kwartał 2020 r.656 KB
Sprawozdanie Rb-NDS za IV kwartał 2020 r.161 KB
Uchwała Nr V/11/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świnice Warckie72 KB
Uchwała Nr XVIII/143/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2021 rokMB
Uchwała Nr XVIII/142/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2021-2028MB
Uchwała Nr V/206/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 listopada 2020 rokuw sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnice Warckie73 KB
Uchwała Nr V/207/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 listopada 2020 rokuw sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Świnice Warckie na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Świnice Warckie w 2021 roku74 KB
Projekt budżetu Gminy Świnice Warckie na 2021 rokMB