Program współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok