główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdanie finansowe Gminy Świnice Warckie za 2019 rok