główna zawartość
artykuł nr 1

Program współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok