główna zawartość
artykuł nr 1

Komunikat w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych

KOMISARZ WYBORCZY W ŁODZI I
KOMISARZ WYBORCZY W ŁODZI II


informuje, że na podstawie art. 13a § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) każdy zainteresowany wyborca może przedłożyć na piśmie na co najmniej 55 dni przed dniem wyborów tj. do dnia 19 sierpnia 2019 r. propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych, w tym siedzib lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Wnioski należy składać Komisarzom Wyborczym w Łodzi w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.

Komisarz Wyborczy w Łodzi I
(-) Joanna Pieńkowska
Komisarz Wyborczy w Łodzi II
(-) Katarzyna Marat