główna zawartość
artykuł nr 1

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami 

https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/informacje/38202

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.  https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/informacje/38198

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/informacje/38197

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/informacje/38196

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.  https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/informacje/38195