główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 11 stycznia 2021 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Świnice Warckie przeprowadzonych w dniu 10 stycznia 2021 r.