główna zawartość
artykuł nr 1

PONOWNE Zapytanie ofertowe na usługę bankowej obsługi budżetu Gminy Świnice Warckie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.