główna zawartość
artykuł nr 1

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2020 roku przez Gminę Świnice Warckie