główna zawartość
artykuł nr 1

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2021 roku przez Gminę Świnice Warckie