artykuł nr 1

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Do podstawowego zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należą sprawy z zakresu:

1)   akt stanu cywilnego,

2)   dokumenty tożsamości,

3)   ochrona informacji niejawnych, ochrona danych osobowych.